Permisjoner:

Michael Haugen frem til 07.04.21

Marcus Vold frem til 18.05.21

Ferie:

Jonne Kalstad             uke 26, 27, 28, 29

Eldbjørn Furnes         uke 26, 27, 28, 29

Michael Haugen         uke 30, 31, 32, 33

Marcus Vold                uke 30, 31, 32, 33