Hos Leger I Nord finner du disse erfarne legene.

Eldbjørn Furnes

Spesialist allmennmedisin.

Fastlege siden 2015.

Marcus Vold

Under spesialisering i allmennmedisin.

Fastlege siden 2015. 

Jonne Kalstad

Spesialist allmennmedisin og spesialist anestesiologi. Sjømannslege og offshorelege. Fastlege siden 2011.

Ellen Langen

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

Michael Haugen

Spesialist allmennmedisin.

Fastlege siden 2006.