Noen av tjenestene vi tilbyr:

Konsultasjon og undersøkelse - Småkirurgi (bl.a. fjerning av føflekker) - Skadebehandling - Svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser - Legger til rette for utredninger og henviser deg til sykehus eller privatpraktiserende spesialist om du har behov for det. - Godkjent petroleumslege som kan utstede offshoreattest. -  Godkjent sjømannslege som kan utstede sjømannsattest. - Undersøkelse for legeattest for førerkort i alle klasser. - Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

Egenerklæring for legeattest førerkort finner du her

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2016 – 30. juni 2017
 
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                                                                                           Pris i kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt:                                                            152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld                                                                                                                                           205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk                                                                   49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud                                                                           54
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett                                                                                                     65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver                                                                                                      54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og
mikroskopering av urinsediment                                                                                                                                 54
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Utskrift av journal                                                                                                                                                           85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen                                                        114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m                                                                                         60
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.                                                                                                  90
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m                                                                                                     127
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.                                                                                                      171
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v                                         Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv.
per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten.                                                                                       59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes
hos allmennlege/spesialist.                                                                                                                                         152/249
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste
pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.                                                                                    Etter kostnad
Attester
Førerkortattest.                                                                                                                                                             800
Offshoreattest.                                                                                                                                                              2.200
Sjømannsattest.                                                                                                                                                            2.200
Enkle legeerklæringer.                                                                                                                                                 150